Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Zápisy přírodověda

Magneticka_sila

 

Zápisy vlastivěda

O_dobe_lovcu_mamutu

V_zemi_zvane_Bohemia

O_starych_povestech_ceskych

O_Velke_Morave__svatem_Cyrilu_a_Metodejovi

O_sv._Vaclavu_a_jeho_babicce_sv._Ludmile

O_knizeti_Oldrichovi_a_poustevniku_Prokopovi

O_Bretislavovi_a_sv._Vojtechu

O_sv._Anezce__Premyslu_II__Otakarovi_a_Vaclavu_II.

O_Elisce_Premyslovne_a_krali_Janu_Lucemburskem

O_Karlu_IV.

 

Magnetická síla

- síla, kterou magnet působí na železné předměty

- mezi dvěma magnety: a) síla přitažlivá – magnety s opačnými póly
                                 b) síla odpudivá – magnety se stejnými póly
- využití magnetu:
v lékařství (magnetoterapie), magnetofon a magnetofonová páska, rychlodráhy, kompas
 
Kompas
- střelka kompasu – lehoučký magnet (otáčí se na kovovém hrotu)

- směrová růžice:

_________________________________________________________________________  

O době lovců mamutů
 
-          pračlověk – okázán na dary přírody (lov, sběr), rozdělává oheň, žije v menších skupinách, staví jednoduché příbytky, začíná se dorozumívat řečí, vyrábí nástroje z kamene (oštěpy, vrtáky) a z kostí (jehly, háčky k lovu ryb)
-          první umění – vyrývá obrázky do kostí, sošky, malby v jeskyních
 
Eduard Štorch – Lovci mamutů, Osada Havranů
 

_________________________________________________________________________

V zemi zvané Bohemia
 
1)      pěstování rostlin a chov dobytka
2)      výroba nádobí – keramika
3)      objev kovů – zpracování mědi, bronzu a železa (dokonalejší nástroje a zbraně)
4)      rozvoj řemesel – hrnčíři, kováři
-          před 2500 lety- keltské kmeny (Bójové –Bohemia)
-          předchůdce měst – opevněná sídliště (oppida)
-          na přelomu letopočtu - Germáni
-          po roce 500 po Kristu – Slované (naši předkové)
 _________________________________________________________________________
O starých pověstech českých
- vyprávějí o bájném příchodu našich předků, o prvních knížatech a mnoho dalších příběhů
- náš první kronikář – Kosmas
1)      praotec Čech – příchod do naší země
2)      vládu převzal Krok – tři dcery Kazi, Teta, Libuše
3)      vláda kněžny Libuše, jejím mužem Přemysl Oráč – bájný zakladatel rodu Přemyslovců
-          další pověsti – o Bivojovi, dívčí válce, Horymírovi, o Brunclíkovi
 _________________________________________________________________________
 
O Velké Moravě, svatém Cyrilu a svatém Metodějovi
 
-          (v Čechách vláda Přemyslovců)
-          na Moravě – vláda Mojmírovců
kníže Rastislav(846-870) – podporoval křesťanství
-          příchod dvou bratrů – Konstantina (Cyrila) a Metoděje, znali slovanský jazyk
-          Konstantin – vymyslel písmo – hlaholice (přeložil část Bible), pak vstoupil do kláštera – Cyril
-          Metoděj – papežem jmenován arcibiskupem na Moravě
kníže Svatopluk(870-894) – válečník, vznik Velké Moravy
-          po Metodějově smrti žáci vyhnáni, přišli kněží z Německa
-          středisko slovanské bohoslužby Sázavský klášter v Čechách
-          po smrti Svatopluka dobyli Moravu Maďaři
-          kníže Oldřich později připojil Moravu k Čechám
 
5. červenec – státní svátek (příchod Cyrila a Metoděje) – r.863
 ________________________________________________________________________
 
O svatém Václavu a jeho babičce svaté Ludmile
- (na Moravě vláda Mojmírovců)
- v Čechách vláda Přemyslovců
kníže Bořivoj – jeho žena sv. Ludmila
-          pokřtěni Metodějem – křesťani
-          založil Prahu
-          Ludmila – učila číst a psát vnuka sv. Václava, zavražděna Drahomírou (matkou sv. Václava)
kníže Václav – zavražděn bratrem Boleslavem

-          po smrti prohlášen za světce a patrona České země

______________________________________________________________________
O knížeti Oldřichovi a poustevníku Prokopovi
kníže Oldřich – nebojácný, prchlivý
-          bratra Jaromíra dal oslepit (kvůli vládě)
-          první ženu zapudil, druhá žena Božena (syn Břetislav)
-          založil Sázavský klášter – prvním opatem poustevník sv. Prokop (později prohlášen za světce a patrona České země), zde pokračuje tradice slovanské bohoslužby a písemnictví
-          dobyl Moravu a natrvalo ji připojil k Čechám
 
_________________________________________________________________________
O statečném Břetislavovi a svatém Vojtěchu
kníže Břetislav – žena Jitka (unesl ji z kláštera), pět synů
-          velké tažení do Polska – přivezl ostatky svatého Vojtěcha do Čech
-          zavedl právo stařešinské – vládnout bude vždy nejstarší člen rodu Přemyslovců
sv. Vojtěch – první český biskup (druhý pražský)
-          kníže Boleslav II. nechal vyvraždit všechny jeho příbuzné Slavníkovce (hrad Libice) – celým Čechám vládli Přemyslovci
-          zemřel mučednickou smrtí r. 997 v Prusku, později prohlášen za svatého
 
_________________________________________________________________________
O svaté Anežce, Přemyslu II. Otakarovi a Václavu II.
- šlechta – měla právo na trvalé vlastnictví půdy
- vznikají hrady, města
- vesničané a měšťané odvádí daně panovníkovi
princezna Anežka – nechala vybudovat mužský a ženský klášter se špitálem, stala se abatyší (představenou kláštera)
Přemysl II. Otakar – král železný a zlatý, válečník
-za jeho vlády sahala říše až k Jaderskému moři
- říšským císařem zvolen hrabě Rudolf Habsburský – mezi českým králem a císařem rozbroje, český král přišel o dobytá území
- rozhodující bitva na Moravském poli (r.1278) – Přemysl II. zabit
r. 1283 na trůn Václav II. (12 let)
- těžba stříbra – Jihlava, Kutná Hora
- stříbrné mince - pražské groše
- králem českým i polským
 
       _____________________________________________________________________
O Elišce Přemyslovně a králi Janu Lucemburském
král Václav III. – na trůn po smrti otce Václava II. (r.1305)
-          poslední mužský potomek Přemyslovců
-          r. 1306 zavražděn v Olomouci při tažení do Polska
-          rod Přemyslovců vymřel po meči
českým králem Jan Lucemburský
-          manžel Elišky Přemyslovny = sestra Václava III.
-          pro získání peněz - českým pánům do zástavy hrady a města
-          král cizinec
-          mezi Eliškou a Janem rozepře - syn Václav (budoucí král Karel IV.)- poslán na vychování do Francie (v 7-mi letech)
-          slepý Jan zabit v bitvě u Kresčaku (r.1346)
 
_____________________________________________________________________ 
O Karlu IV. – Otci vlasti
- syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny (nar. r. 1316)
- od tří let žije odloučen od matky a sourozenců
- od sedmi na vychování u francouzského dvora (král Karel – jeho strýc) – zde šest let, pak v Lucembursku a Itálii
- r.1333 (17 let) návrat do Čech – ovládá cizí jazyky (francouzštinu, němčinu, italštinu, latinu, češtinu), umí číst a psát, jmenován markrabětem moravským (sídlo v Brně), vládl společně se svým otcem
- r.1346 (30 let) zvolen římským (německým) králem a po smrti otce i českým králem
- r. 1355 (39 let) korunován římským (německým) císařem
- 4x ženatý (3x ovdověl)– Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Eliška (Alžběta) Pomořanská – zisk území
- dědic - syn Václav
- vláda Karla IV. - velký přínos pro českou zemi:
katedrála sv. Víta, univerzita – první ve stř. Evropě, kamenný most, založil Nové Město pražské, zakládá hrady např. Karlštejn (korunovační klenoty), zisk nových území, vzkvétá obchod, řemesla, věda i umění
-          zemřel r. 1378